Razpis 2020

USTANOVITEV NATEČAJA

1 člen – NAGRADA MARIO RIGONI STERN ZA VEČJEZIČNO KNJIŽEVNOST ALP je bila ustanovljena za spodbujanje večjezičnega kulturnega konteksta alpskega prostora. Z nagrado želimo nagraditi leposlovna in esejistična dela, ki so posvečena Alpam, alpski krajini in njenim prebivalcem. Nagrada je bila ustanovljena z namenom, da počastimo spomin na Maria Rigonija Sterna in njegov opus. Z nagrado želimo ovekovečiti vrednote bratstva med narodi, spoštovanja okolja in alpske človečnosti.

2 člen – Na natečaju lahko sodelujejo lepopisna in esejistična dela. Prijave lahko vložijo založniki, avtorji ali njihovi upravičenci.

ŽIRIJA IN NAGRADE

3 člen – Žirija bo iz svoje srede izbrala predsednika, ki bo vodil dela, tajnika pa bo imenoval organizacijski odbor, za koordiniranje in pripravo natečajnih listin. Mnenja žirije se ne da izpodbijati. Žirijo sestavlja 5 (pet) članov. Imenuje jo promocijski odbor in jo sestavljajo uveljavljene kulturne in znanstvene osebnosti. Žirija lahko sodeluje s priznanimi strokovnjaki s področja jezikov in ostalih področij, ki ne spadajo med njene pristojnosti.

4 člen – Nagrada “Mario Rigoni Stern” bo podeljena 2020, in sicer v višini 5,000 EUR. Po presoji žirije se bo nagrado podelilo za najboljše pripovedniško delo ali najboljši esej. Žirija bo lahko izpostavila do 3 posebno zaslužna dela. Nagrada bo predstavljena med slovesnostima 28. marš v Riva del Garda, na kateri se nagradi zmagovalec in označeni.

NAČIN UDELEŽBE

5 člen – Žirija bo ocenila objavljena dela (tj. objavljena v papirnati obliki in opremljena s številko ISBN) živečih avtorjev, ki obravnavajo alpsko tematiko. Dela so lahko napisana v enem od jezikov, ki se govorijo v alpskem prostoru, na primer, a ne samo, francoščini, okcitanščini, franko-provansalščini, italijanščini, nemščini, retoromanščini, ladinščini, furlanščini, slovenščini in lokalnih narečjih, ki so zapisani z akreditiranim konvencionalnim zapisom. Dela morajo biti objavljena v obdobju dveh let pred vsakoletno zapadlostjo razpisa.

6 člen – Dela morajo dospeti v tajništvo natečaja do 31/01/2020.

7 člen – Za vsako delo je treba poslati 7 izvodov, priložiti pa je treba dopis z navedbo podatkov in popolnega naslova avtorja. Dela je treba poslati na naslednji naslov: Segreteria della Giuria del Premio Mario Rigoni Stern c/o Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina via Mach 2 – 38010 San Michele all’Adige (TN), Italia. Prejetih izvodov ne bomo vrnili.

8 člen – Udeležba na natečaju predpostavlja brezpogojno sprejetje tega pravilnika.