Nagrada

Razlogih za nagrado

Alpska ljudstva so osnovala svoje skupnosti v edinstvenem naravnem okolju, v objemu različnih kulturnih tradicij, vezanih na posebnosti njihovega ozemlja. Gre za privlačen in kompleksen kulturni univerzum, usmerjen k strpnosti in složnosti, za stičišče med severom in jugom, med Sredozemljem in srednjo Evropo: prava pravcata “alpska civilizacija”, ki se nahaja v osrčju stare celine in se ponaša s kulturnimi in umetniškimi dobrinami, ki danes, za bodočo “Evropo narodov”, predstavljajo izreden referenčni model.

Odločilno vlogo pri stiku in soočanju različnih alpskih kultur ima nedvomno literatura v svojih različnih izraznih oblikah: bodisi preko znanstveno-zgodovinskih raziskav in širjenja bodisi preko pripovedi, ki izraža čustva in občutke gorske kulture ter prenaša vrednote, v katerih se skupnosti alpskih držav še danes prepoznavajo. V italijanski literaturi dvajsetega stoletja je Mario Rigoni Stern znal originalno opisati kulturo gorskih ljudstev, ponazoriti vez med hribovci in njihovim okoljem ter prikazati Alpe kot pomembni mejnik sodobne literature in zgodovinopisja, sodobne ekološke zavesti in celo etike. V tem okviru postanejo Alpe prava pravcata zakladnica vrednost, ne le krajinskih in okoljskih, temveč zlasti človeških: etični univerzum, ki ga Mario Rigoni Stern, vse od hrepenečega »povratka v kočo« v stepskem mrazu, zaznamovanem z vojnimi grozotami, ni nikoli prenehal iskati, kot pisatelj, pa tudi kot intelektualec, ki si je prizadeval za osvoboditev in napredovanje lastnega sveta.

Nagrada

Za nagrado se lahko potegujejo vsi jeziki alpskega loka. Trenutno so njeni pobudniki in podporniki Ars Venandi, družina Rigoni Stern, Avtonomna pokrajina Trento, dežela Veneto, občini Asiago in Riva del Garda, Fiera e Congressi v kraju Riva del Garda, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina (Muzej navad in običajev trentinskih ljudstev), Federaccia, Cassa di Risparmio di Trento e Bolzano in Cassa di Risparmio del Veneto, pri čemer niso izključeni morebitne prihodnje ustanove, ki bi se prepoznale v njenem duhu, in v imenu Maria Rigonija Sterna poudarjajo idealno sožitje med gorami in ljudstvi v Venetu in na Trentinskem, s kulturnim pobratenjem, temelječem na vrednotah spoštovanja do okolja in do njegovih prebivalcev.

Tematike

Nagrada poteka izmenično eno leto na Trentinskem drugo v Venetu in si prizadeva najti prvine odličnosti v proznih in esejističnih delih alpskega območja, izdanih v dveh preteklih letih, pri čemer se v obeh omenjenih izraznih oblikah iščejo zlasti, vendar ne izključno, naslednja specifična interesna področja:

  •  alpska krajina v svojih naravnih vidikih in svoji estetiki;
  •  tradicionalne proizvodne dejavnosti s svojimi specifičnimi vrednotami ekološke združljivosti;
  • družbeno-kulturni kontekst alpskih skupnosti, s svojimi zgodovinskimi institucijami, vezanimi na skupno koriščenje dobrin;
  • lov kot dejavnost, vezana na posebno občutljivost okolja;
  • vojna v gorah kot posebno in boleče poglavje v evropski zgodovini;

pripovedna dediščina v alpskem loku, s svojimi včerajšnjimi in današnjimi pripovedkami, legendami, miti.

Promocija in organizacija

Natečaj bo potekal v dveh območjih: v deželi Veneto v Asiagu in v pokrajini Trento v kraju Riva del Garda. Nagrado organizira in koordinira odbor, ki ga imenujejo ustanove in združenja, ki podpirajo pobudo.

Naloga promocijskega odbora, s koordinacijo in organizacijsko podporo združenja Ars Venandi, je podpiranje pobude v celotnem alpskem loku. Žirijo, eno za vsak del nagrade, sestavljajo ugledni predstavniki iz sveta znanosti in kulture.
 

Večjezična formula

Dela se morajo nanašati na omenjene tematske sklope in morajo biti objavljena v enem od jezikov alpskega loka. “Nagrado Mario Rigoni Stern” bosta prejela najboljša zgodba in najboljši esej od vseh. Nagrada je ena sama bodisi za pripovedništvo bodisi za esejistiko, in sicer znaša 5.000 (pet tisoč) evrov.